Tomografia komputerowa w przemyśle (CT)

Choć tomografię komputerową kojarzymy raczej z zastosowaniami w medycynie, jest ona także wykorzystywana w przemyśle do wykonywania badań w szeroko rozumianej kontroli jakości. Tomografia komputerowa (CT) jest metodą badań nieniszczących, która umożliwia obserwację wnętrza badanej próbki, analizę materiałową jak również pomiar geometrii ukrytych czy niedostępnych dla innych technik pomiarowych. Badanie to pozwala odwzorować nie tylko geometrię powierzchni zewnętrznej, ale umożliwia także zobaczenie tego, co pozostaje wewnątrz obiektu. W przemyśle badanie tomografem komputerowym niebywale przydatne, szczególnie w zakresie projektowania nowych wyrobów, kontroli procesu produkcyjnego, zwiększania jakości wyrobów gotowych, badań materiałowych czy analiz przyczyn awarii. Warto jednak dodać, że tomografia komputerowa (CT) znajduje znacznie więcej zastosowań.
Tomografia komputerowa ITA

Badanie tomografem komputerowym.

Tomografia komputerowa (CT) okazała się tak innowacyjną dla przemysłu metodą badań przede wszystkim dlatego, że wykonanie pomiaru odbywa się bez niszczenia próbek - wcześniej, aby zobaczyć wnętrze badanego obiektu lub materiału, należało rozłożyć przedmiot na części lub go zniszczyć poprzez cięcie. Dzięki tomografii komputerowej (CT) możemy analizować strukturę danego materiału, unikając demontażu całego układu czy niszczenia próbek. Przemysłowa tomografia komputerowa wywodzi się z metody stosowanej w medycynie i odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie metrologii. Jeszcze do niedawna kontrola jakości obejmowała jedynie pomiary stykowe i optyczne, jednak to właśnie tomograf komputerowy umożliwia badanie struktury materiału oraz pomiar tych geometrii, które dotychczas pozostawały niewidoczne lub ukryte.

Przemysłowa tomografia komputerowa (CT)

Badanie tomografem przemysłowym rozmaitych powierzchni i materiałów otworzyło całkiem nowe możliwości zarówno w przemyśle, jak i w nauce. Przemysłowa tomografia komputerowa pozwoliła przede wszystkim na całkowitą digitalizację badanego komponentu. Samo urządzenie składa się głównie z lampy, detektora cyfrowego i manipulatora, na którym umieszcza się próbkę. Następnie manipulator obraca dany komponent względem pionowej osi, aby uzyskać zdjęcia rentgenowskie ze wszystkich stron, po czym poddawane są one rekonstrukcji 3D w celu uzyskania precyzyjnych danych. Na tle innych stosowanych metod, tomografię komputerową uważa się za bardzo uniwersalną technikę, ponieważ uzyskane dzięki niej pomiary są miarodajne w przypadku dowolnej próbki i dowolnego materiału. Sprawia to, że z przemysłowej tomografii komputerowej chętnie korzystają producenci gotowych wyrobów, firmy wykonujące inżynierię odwrotną oraz instytucje badawcze.
Napisz do nas już dziś!

Czekamy na Ciebie tutaj!

ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań