Tomografia komputerowa w przemyśle (CT)

Choć tomografię komputerową kojarzymy raczej z zastosowaniami w medycynie, jest ona także wykorzystywana w przemyśle do wykonywania badań kontroli jakości. Tomografia komputerowa (CT) jest metodą badań nieniszczących, która umożliwia obserwację, analizę i pomiar powierzchni ukrytych. Badanie to pozwala odwzorować nie tylko geometrię powierzchni zewnętrznej, ale umożliwia także zobaczenie tego, co pozostaje wewnątrz obiektu. W przemyśle badanie tomografem komputerowym jest bardzo przydatne, szczególnie w zakresie projektowania nowych wyrobów, kontroli procesu produkcyjnego, zwiększania jakości wyrobów gotowych, badań materiałowych czy analizy przyczyn awarii. Warto jednak dodać, że tomografia komputerowa (CT) znajduje znacznie więcej zastosowań.
Tomografia komputerowa ITA

Badanie tomografem komputerowym.

Tomografia komputerowa (CT) okazała się tak innowacyjną metodą badań przede wszystkim dlatego, że wykonanie pomiaru odbywa się bez niszczenia próbek - wcześniej, aby zobaczyć skład danej powierzchni lub materiału, należało rozłożyć przedmiot na części. Dzięki tomografii komputerowej (CT) możemy zobaczyć strukturę danej powierzchni, unikając demontażu całego układu. Przemysłowa tomografia komputerowa wywodzi się z metody stosowanej w medycynie i odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie metrologii. Jeszcze do niedawna kontrola jakości obejmowała jedynie pomiary stykowe i optyczne, jednak to właśnie tomograf komputerowy umożliwił zbadanie struktury materiału oraz pomiar tych powierzchni, które dotychczas pozostawały niewidoczne.

Przemysłowa tomografia komputerowa (CT)

Badanie tomografem przemysłowym rozmaitych powierzchni i materiałów otworzyło całkiem nowe możliwości zarówno w przemyśle, jak i w nauce. Przemysłowa tomografia komputerowa pozwoliła przede wszystkim na całkowitą digitalizację badanego komponentu. Samo urządzenie składa się głównie z lampy, detektora cyfrowego i manipulatora, na którym umieszcza się próbkę. Następnie manipulator obraca dany komponent względem pionowej osi, aby uzyskać wszystkie możliwe rzuty, po czym seria zdjęć poddawana jest rekonstrukcji 3D w celu uzyskania precyzyjnych danych. Na tle innych stosowanych metod, tomografię komputerową uważa się za bardzo uniwersalną technikę, ponieważ uzyskane dzięki niej pomiary są miarodajne w przypadku dowolnej próbki i dowolnego materiału. Sprawia to, że z przemysłowej tomografii komputerowej chętnie korzystają producenci gotowych wyrobów, firmy wykonujące inżynierię odwrotną oraz instytucje badawcze.
Napisz do nas już dziś!

Czekamy na Ciebie tutaj!

ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań